easy offline website development software

OSP BLĘKWIT

Ochotnicza Straż Pożarna w Blękwicie była jedną z pierwszych w powiecie (ówczesnych lat) Ochotniczych Straży Pożarnych.
Została założona w 1936 roku przez mieszkańców wsi Blękwit w celu niesienia pomocy w wypadkach losowych i ochrony mienia.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016
najnowsza galeria zdjęć

Akcja przekazania 1% podatku

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

Jako jednostka służąca ludziom, wspierająca w trudnych życiowych sytuacjach, promujemy również akcję przekazania 1% podatku na pomoc innym. Dlatego chcemy przedstawić osoby, którym taka pomoc na pewno bardzo się przyda!
Poniżej przedstawiamy informacje na ten temat.

Kilika zdań objaśniających tę formę pomocy.
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od ponad 10 lat. To prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie fundacji. Zasada jest taka – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji a później do danej osoby. 

Tomasz Rosenkiewicz

Strażak OSP Blękwit, uległ wypadkowy podczas akcji 2.07.2016r., spadł z drabiny. Bardzo poważnie uszkodził kręgosłup. Kilka operacji, intensywna rehabilitacja uchroniła Tomka, przed życiem na wózku inwalidzkim. Ale Tomek w dalszym ciągu wymaga korzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych - to kosztuje. Fundacja ZŁOTOWIANKA utworzyła dla naszego druha numer na rzecz przekazania 1% podatku.

Informacje potrzebne do uzupełnienia: nr KRS: 0000308316, w polu Cel szczegółowy: TOMASZ ROSENKIEWICZ R/53..

Kornelia Zych

Kornelia Zych - córka naszego druha Jacka. Urodziła się jako wcześniak, ważąc 870g. Cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce, epilepsję oraz opóźniony rozwój psychowruchowy. Wymaga stałej i systematycznej rehabilitacji oraz opieki specjalistów. Dzięki otrzymanym funduszom rodzice Kornelki są w stanie te cele realizować. A jak wiadomo taka opieka jest bardzo kosztowna, ale też bardzo ważna bo dzięki niej Kornelka ma duże postępy w rozwoju i szansę na lepsze życie.

Informacje potrzebne do uzupełnienia: nr KRS: 0000308316, w polu Cel szczegółowy: KORNELIA ZYCH Z/11

Wszystkim tym, którzy zdecydowali się wesprzeć - pomóc, bardzo serdecznie dziękujemy!
Dobro zawsze powraca!

GALERIE ZDJĘĆ NASZEJ JEDNOSTKI

ZDARZENIA - AKCJE

Zdjęcia z wybranych zdarzeń w jakich braliśmy udział.

Ćwiczenia i pokazy

Nasza jednostka często bierze udział w pokazach.

Imprezy i zebrania

Google has a highly exhaustive list of fonts compiled into its web font platform and Mobirise makes it easy for you to use them on your website easily and freely.

Trochę histori na fotografiach z dawnych lat.